April 11, 2021

KIRKE — Hva tenkte Gud på? | Daniel Sæbjørnsen | 11. april 2021

I første tale i serien KIRKE, begynner Daniel med å ligge et grunnlag for hva Bibelen underviser oss om menighet og hvordan kristne opp igjennom historien har forstått det. I Det nye testamentet brukes en rekke bilder for å beskrive kirken, og fire sentrale metaforer som ble løftet fram i talen var:

  • Kirken som Jesu byggverk
  • Kirken som Guds folk og familie 
  • Kirken som Kristi kropp 
  • Kirken som Kristi brud 

Når Gud tenker på kirken så var det for å ta ut for seg selv et eget folk, til å kjenne Ham og å gjøre Han kjent!

//

Hovedtekst: Matt. 16:13-18

Tilleggstekster: Matt. 18:20; Hebr. 12:1; 1. Kor. 3:11, 12:27; Tit. 2:14; Efs. 2:17-19; 2. Kor. 11:2; Gal. 3:28

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App