September 15, 2021

Fadervår - Guds herlighet (del 1) | Daniel Sæbjørnsen | 12. september 2021

På søndag begynte vi serien «Fadervår» hvor vi sammen stiller spørsmålet «hva handler bønnene egentlig om»? I forkant av bønnen utfordrer Jesus sine etterfølgere til ikke å være som hyklerne, som mangler hjerte i bønn (har seg selv i sentrum), og ikke være som hendingene, som mangler hodet (ved sine mange meningsløse gjentagelser). Bønnen kan deles i tre deler: Tiltalen (vår Far...), 3 bønner med Gud i sentrum (navn, rike, vilje), 3 bønner med våre behov i sentrum (daglig brød, tilgivelse, bevare). I første del av serien fokuserte vi på tiltalen og tre første bønnene. I tiltalen ber vi til en personlig, kjærlig og kraftfull far. Gjennom de tre første bønnene, så er Gud fokuset først. Når Guds navn, rike og vilje er i sentrum, da forløser det mer av himmel på jord. Dette er vår fremste livmisjon på jorden – å leve for Guds herlighet og ære, og på den måten gi verden en smak av himmel!

//

Hovedtekst: Matt 6:5-13

Tilleggstekster: Luk 11:2; Matt 11:25; Esk 36:22f; 2. Mos 20:7; Åpb 21:4

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App