September 27, 2021

Fadervår - Guds kjærlighet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 26. september 2021

På søndag fortsatte vi serien «Fadervår» hvor vi sammen stiller spørsmålet «hva handler Fadervår egentlig om»? Forrige gang så vi på bønnens tre første ledd, som har Gud som objekt, og dermed overskriften Guds herlighet. Denne gangen er det vi mennesker som er objektet og våre behov – her ser vi Guds kjærlighet for oss. Gjennom bønnen om «daglig brød», «tilgivelse» og «beskyttelse», så ser vi at alle våre behov er dekket: både fysiske (brød), åndelige (tilgivelse) og moralske/levesett (beskyttelse). Før bønnen avsluttes med lovprisningen om at «riket, makten og æren» er Guds, og på den måten slutter bønnen sin sirkel – begynner med Gud, så våre behov, for så å avslutte med Gud i sentrum. Det viser oss at når vi «Søker Guds navn og rike først, så blir våre behov dekket også!» (Matt 6:33).

//

Hovedtekst: Matt 6:5-13

Tilleggstekster: Matt 18:21-35; Jak 1:13-15; Matt 26:41; Matt 6:33

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App