På søndag fortsatte Daniel serien VERDIG - hvor overskriften for den andre talen var «Er Gud verdig?». I vår sekulære tid, men også menneskets tidløse tilbøyelighet er å søke og være «gud i eget liv», men som fortellingen om den bortkomne sønn viser oss, så vil vi alltid bøye oss for noe, og det vi bøyer oss for vil bestemme over oss. Det første bud lyder: «Du skal ikke ha andre guder enn Meg» (2. Mos. 20:30) – dette sier ikke Gud siden han vil kontrollere oss, men siden han vet at han er den eneste som virkelig er Gud og god. Samt utfordret vi Daniel oss på å la Bibelen bestemme bildet av hvem Gud er – han er full av kjærlighet, men også full av verdighet. Det er vi som orienteres rundt Ham, og ikke motsatt. Han er verdig våre liv!

//

Hovedtekst: Luk. 15:11-24

Tilleggstekster: Rom. 1:25; Jes. 2:8; Joh. 8:34; 2. Mos. 20:3; Åpb. 4:8b-11

 

På søndag begynte Daniel en serie kalt VERDIG - hvor overskriften for den første talen er: «Er jeg verdig?». I kulturen vi er en del av lever de fleste av oss med en holdning i møte med livet, som sier som den velkjente reklamen: «Because I am worth it». Men ovenfor Gud og oss selv: Er vi egentlig god i bunn? Fortjener vi å få alt vi ønsker? Er vi egentlig verdige? Med bakgrunn i Jesu ord om den bortkomne sønn og den kjærlige Far, viser Daniel oss at vi alle er skadet av synd, og stilt ved siden av Guds moralske lov, så kommer vi alle til kort og er totalt uverdige. Men på grunn av Guds kjærlighet i Jesus – evangeliet – så blir vi ved troen på Jesus kjent verdige på grunn av Guds nåde og kjærlighet.

//

Hovedtekst: Luk. 15:11-24

Tilleggstekster: Rom. 3:23, 5:12, 1:19f., 2:14f., 7:12; Joh. 3:16; 2. Kor. 5:21

På 2. pinsedag delte Mats om Den hellige Ånds komme på kirkens første pinse etter Jesu himmelfart. Han la fram hvem Ånden åpenbarer seg som fra begynnelsen av Det gamle testamentet og til enden av Det nye testamentet. Den hellige ånd er for oss alle i dag og han er selve kraften i det kristne livet. Pinsen er ikke en éngangsopplevelse, men livet vi lever!

//

Hovedtekst: 1. Kor. 2:10-11; Apg. 2:1-4

Tilleggstekster: Matt 28:19; 2. Kor. 13:13; Joel 3:1-5; Apg. 1: 6-8, 8: 16-17; Joh. 16: 7-11

Daniel Kolltveit avsluttet vår serie KIRKE ved å preke over tittelen «Vi trenger kirken» - og løftet opp syv viktige verdier som kirken tilfører oss som etterfølgere av Jesus: 1) Vi blir minnet om vårt hjem i himmelen, 2) Vi treffer kirken – andre troende, 3) Vi setter Gud øverst i livet, 4) Vi lar Gud tale til oss, 5) Vi blir fylt av kraft, 6) Vi løfter opp andre og 7) Vi trenger å feire. Videre viste han hvordan profeten Daniel og hans venner, på tross av svært krevende omstendigheter, fant kraft i fellesskapet med Gud sammen og de endte opp med å påvirke og endre hele landet de var en del av. På samme måte finnes det stor kraft i det kristne fellesskapet, ja, faktisk til en slik grad at – «Verden trenger kirken».

//

Bibeltekst: Hebr. 10:23-25; Dan. 2:16-19

Helene fortsatte serien vår KIRKE og snakket under tittelen: "Hva betyr det for meg?" På bakgrunn av Bibelens undervisning om menighet, så gjør Helene det livsnært for oss i våre hverdager. Noen av aspektene som blir løftet fram, er hvordan aktivt menighetsliv utruster oss, gir oss 'byrdebærere' i livet, vekker tro og mer. Kirke er ikke for de få, men for alle som følger Jesus! 

//

Bibeltekster: Tit. 2:14; Matt. 16:13-18; Rom. 11:36; 1. Kor. 12-14 (spes. 12:12-26); Gal. 6:2; Heb. 10:25; Apg. 2:42-47; Heb. 11:6; Heb. 13:15; Rom. 10:17

I første tale i serien KIRKE, begynner Daniel med å ligge et grunnlag for hva Bibelen underviser oss om menighet og hvordan kristne opp igjennom historien har forstått det. I Det nye testamentet brukes en rekke bilder for å beskrive kirken, og fire sentrale metaforer som ble løftet fram i talen var:

  • Kirken som Jesu byggverk
  • Kirken som Guds folk og familie 
  • Kirken som Kristi kropp 
  • Kirken som Kristi brud 

Når Gud tenker på kirken så var det for å ta ut for seg selv et eget folk, til å kjenne Ham og å gjøre Han kjent!

//

Hovedtekst: Matt. 16:13-18

Tilleggstekster: Matt. 18:20; Hebr. 12:1; 1. Kor. 3:11, 12:27; Tit. 2:14; Efs. 2:17-19; 2. Kor. 11:2; Gal. 3:28

I denne talen tar Hallvard oss med inn i uken som har forandret verdenshistorien mest - påsken. Han ligger fram sentrum av hendelsene og hvordan det kan berøre våre liv i dag. Påsken trenger å bli personlig for hver og en av oss!

//

Hovedtekst: Matt. 27:51-54

På søndag fortsatte Bodil serien om Efeserbrevet og snakket om å være forberedt på åndelig kamp. Paulus skriver i det sjette kapittelet i Efeserbrevet om at vi står i en kamp, men at vi har blitt gitt en rustning og har alle våpen som trengs, men vi må lære oss å bruke dem. Vi må også kjenne til fiendens strategier slik at vi vet hvordan vi kan beskytte oss. Rustningen betyr også at vi skal være offensive og gå mot fienden. Her er bønn vårt viktigste våpen, sammen med Guds ord - i en kontekst av menigheten, siden det å stå sammen gjør oss sterkere.

//

Hovedtekst: Efs. 6:10-18

Tilleggstekster: 2. Kor. 11:14; 1. Pet. 5:8-9; Luk. 22:53; Joh. 8:31-32; 14:27

På søndag fortsatte vi prekenserien om Efeserbrevet, hvor Silje tok oss inn i kapittel fire. Mens de første tre kapitlene tar for seg hva Jesus har gjort for oss, tar de tre siste kapitlene for seg vår respons på hans nåde til våre liv. I kapittel fire står det at vi skal legge av det gamle mennesket og ikle oss det nye mennesket (v. 22-24). Teksten sier mye om hvordan vi skal leve og nevner blant annet at vi skal vandre i ydmykhet, mildhet, tålmodighet og kjærlighet (v. 1-3). Jesus har utrustet oss med ulike gaver og ønsker at vi skal leve i fellesskap. Menigheten er som en tapasfest hvor alle kommer med noen retter hver og sammen skaper et skikkelig festmåltid.

//

Hovedtekst: Efs. 4

Tilleggstekster: Rom. 6:4; Joh. 17:11-12; Gal. 5:22

På søndags begynte vi vår nye serie om Efeserbrevet, hvor Daniel begynte med å åpne opp den lengste setningen i hele Skriften (257 ord på gresk) – hvor Paulus har så mye på hjertet når det kommer til hva Gud har gjort for oss i Kristus! Vi kan lett undres over: «Hva har vi i Jesus og koster det oss noe?» - Paulus viser fra første stund at vi har «all åndelig velsignelse» - for så å gå videre å vise hvordan vi er velsignet i fortid ved utvelgelsen (vers 4-5), velsignet i nåtid ved barnekåret (vers 4-8) og velsignet i framtiden ved foreningen (vers 9-10). Det kristne livet er ingen fattig reise hvor det er all exclusive, men den rikeste reisen av dem alle hvor man gjennom og i Jesus har all inclusive.

//

Hovedtekst: Efs. 1:14

Tilleggstekster: Rom. 8:15; Åpb. 21:1-5

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App